κάτοπτρα


Διαβάστε πρώτα τη θεωρία για τα κάτοπτρα και το σχηματισμό ειδώλων (κάντε κλικ εδώ). Στη συνέχεια παίξτε με την προσομοίωση που αφορά τη δημιουργία ειδώλου ενός αντικειμένου από ένα κοίλο ή ένα κυρτό κάτοπτρο.

Είδωλα από κάτοπτρα


Σημειώσεις για το κεφάλαιο της ανάκλασης και των κατόπτρων που είναι στην ύλη της Φυσικής της Γ΄Γυμνασίου.

Ανάκλαση – Κάτοπτρα