κορυδαίες


1. Η κβαντική τηλεμεταφορά βαδίζει προς την πραγματικότητα Δεν πρόκειται ακριβώς για το ιστορικό “Διακτίνισε με, Scotty”, αλλά για πρώτη φορά οι επιστήμονες έχουν τηλεμεταφέρει πληροφορίες μεταξύ του φωτός και των ατόμων, επιταχύνοντας έτσι την αναμενόμενη από καιρό εμφάνιση του πολύ γρήγορου κβαντικού υπολογιστή και των κρυπτογραφημένων κωδικών που δεν θα σπάνε ποτέ. Η κβαντική τηλεμεταφορά είναι η διαδικασία που μια φυσική κατάσταση ενός υποατομικού σωματιδίου εξαφανίζεται από μια θέση και εμφανίζεται σε μια άλλη. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε […]

Οι 5 κορυφαίες ιστορίες της φυσικής κατά το 2006