νεό πρόγραμμα


Δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο σκεπτικό το υπουργείο αποφάσισε κάτι τέτοιο, βεβαίως την ίδια απορία έχουν και άλλοι οπότε στη συνέχει παραθέτω τη γνώμη διακεκριμένου συναδέλφου:   ΠΡΟΣΟΧΗ: δείτε τι λέει το σύνταγμα της Ελλάδας στο άρθρο 16 – 1: Άρθρο 16 Η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες· η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής […]

Μωρέ μπράβο…!!!!! στο νέο πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου, εξαφανίζεται το μάθημα της Φυσικής