στάσιμα κύματα


Δείτε την εξήγηση του σχηματισμού εντυπωσιακών σχηματισμών από άμμο πάνω σε μεταλλική πλάκα η οποία δονείται με την βοήθεια μιας γεννήτριας ακουστικών συχνοτήτων.  

Περίεργα σχήματα από άμμο πάνω σε μεταλλικές πλάκες!!!