στατικός ηλεκτρισμός


Νόμος Coulomb [google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/0BzRzqhRUjdXnbEVmM0RCdFRSQzA/preview?usp=drivesdk” title=”Coulomb’s Law-2.mp4″ icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/video/mp4″ width=”100%” height=”400″ style=”embed”] Κλωβός Faraday – Ηλεκτρική θωράκιση [google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/0BzRzqhRUjdXncDhSb2Q5clNYOFU/preview?usp=drivesdk” title=”Faraday’s Cage.mp4″ icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/video/mp4″ width=”100%” height=”400″ style=”embed”] Μπορεί κάποιος να ακουμπήσει μια γεννήτρια Van de Graaff; [google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/0BzRzqhRUjdXnTXY4YkF2V1dGbVE/preview?usp=drivesdk” title=”Should a Person Touch 200,000 Volts A Van de Graaff generator experiment!.mp4″ icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/video/mp4″ width=”100%” height=”400″ style=”embed”] Τι  παθαίνουν τα μαλλιά όταν κάποιος ακουμπήσει μια γεννήτρια Van de Graaff; [google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/0BzRzqhRUjdXnbTctbG44OHg3SEk/preview?usp=drivesdk” title=”hair-raising static electricity Van-de-Graaff (explained).mp4″ icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/video/mp4″ width=”100%” height=”400″ style=”embed”] Κίνδυνοι από τον στατικό ηλεκτρισμό [google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/0BzRzqhRUjdXnMUhOOUk0TGRnX0E/preview?usp=drivesdk” […]

Video για στατικό ηλεκτρισμό – Μέρος 2


Ηλέκτριση σώματος  [google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/0BzRzqhRUjdXnbjlCMzJtS2VrTjA/preview?usp=drivesdk” title=”Electrification or Charging of a Body.mp4″ icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/video/mp4″ width=”100%” height=”400″ style=”embed”] Ηλέκτριση με επαγωγή  [google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/0BzRzqhRUjdXnTEVDQ1hadGtZa2M/preview?usp=drivesdk” title=”Charging an Electroscope by Induction.mp4″ icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/video/mp4″ width=”100%” height=”400″ style=”embed”] 9 “κόλπα” με τη βοήθεια του στατικού ηλεκτρισμού  [google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/0BzRzqhRUjdXnQkZ3LTExUkdCQXc/preview?usp=drivesdk” title=”9 Awesome Science Tricks Using Static Electricity!.mp4″ icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/video/mp4″ width=”100%” height=”400″ style=”embed”] Πως να φτιάξετε το δικό σας ηλεκτροσκόπιο – 1  [google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/0BzRzqhRUjdXnMHFDbmJzYVo5Z1k/preview?usp=drivesdk” title=”How to Make Your Own Electroscope!.mp4″ icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/video/mp4″ width=”100%” height=”400″ style=”embed”] Πως να φτιάξετε το δικό σας ηλεκτροσκόπιο – 2  [google-drive-embed […]

Video για στατικό ηλεκτρισμό – Μέρος 1