τεχνολογίας


Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του υπουργείου Ανάπτυξης οργανώνει και φέτος το Φεστιβάλ Επιστήμης και Τεχνολογίας, από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου 2008, στο Ζάππειο Μέγαρο. Στο Φεστιβάλ θα παρουσιαστούν εκθέματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας από πανεπιστήμια, ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που έχουν να επιδείξουν σημαντικό έργο στις νέες τεχνολογίες. Θα πραγματοποιηθούν επίσης τρισδιάστατες προβολές ταινιών ιστορικού περιεχομένου από φορείς πολιτισμού, όπως το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ) και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών […]

Φεστιβάλ Επιστήμης και Τεχνολογίας