υδροχλωρικό οξύ


Φτιάξτε μια μπαταρία μόνοι σας με υλικά που είναι εύκολο να βρείτε και δείτε πως η χημική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική.

Φτιάξτε μια μπαταρία μόνοι σας