κύκλος


Δείτε την εικόνα που αναφέρεται στο κύκλο του νερού και στη συνέχεια για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε για τον κύκλο του νερού. [gview file=”https://www.ergo1.gr/wp-content/uploads/2008/08/circle_of_water.pdf”]

Ο κύκλος του νερού