Το ιστιοπλοϊκό ΗUGΟ ΒΟSS σε νέες περιπέτειες!


clip_image002

Ένας άντρας, άψογα στυλιζαρισμένος με ένα κο­στούμι HUGO BOSS, σκαρφαλώνει στο ύψους 30 μέτρων κα­τάρτι ενός ιστιοπλοϊκού, τη στιγμή που αυτό σκίζει τα κύ­ματα, και στη συνέχεια βουτά στη θάλασσα. Δεν πρόκει­ται για σκηνή από κινηματογραφική περιπέτεια, αλλά το τελευταίο παράτολμο κατόρθωμα του Βρετανού ιστιο­πλόου Alex Thomson, κυβερνήτη του υψηλής ταχύτητας γιοτ HUGO BOSS.

Το επικίνδυνο κόλπο πραγματοποιήθηκε κοντά στις ισπανικές ακτές. Ο 39χρονος, πάντα πρόθυμος να χαρά­ξει νέα μονοπάτια και να επινοήσει νέους και συναρπα­στικούς τρόπους για να χρησιμοποιήσει το γιοτ του, προ­γραμμάτιζε αυτό το πρόσφατο τέχνασμα μήνες νωρίτερα.

Κρίσιμο ρόλο στο κατόρθωμα έπαιξε ο Andy Bennett, ως συντονιστής. «Υπάρχουν αμέτρητα πράγματα που μπο­ρούν να πάνε στραβά», είπε. «Ο ιστός είναι απίστευτα με­γάλος και ο δυνατός άνεμος χτυπά το σκάφος από κάθε κατεύθυνση. Κάθε φορά που το κατάρτι κινείται, ο Alex μπορούσε να χαλαρώσει τη λαβή του και να πέσει στο κατάστρωμα».