Αυτόνομο Robot


Οι ερευνητές της DARPA  έδειξαν την πρόοδο στον έλεγχο, τη σταθερότητα και την ευελιξία του ρομπότ LS3 του. Η επίδειξη αυτή περιλάμβανε την ακριβή τοποθέτηση του ποδιού σε ανώμαλο έδαφος, την λήψη αποφάσεων, την ικανότητα να ελιχτεί σε ένα αστικό περιβάλλον, καθώς και δυνατότητα φωνητικής εντολής.

[field name=iframe]